Lucht geloof
In gesprek over.... het christelijk geloof

Wat geloven christenen

 Christenen geloven in God. Hij maakt Zichzelf aan mensen bekend in Zijn Woord, de Bijbel. Hierin staat dat Hij ons heeft gemaakt ‘naar Zijn beeld’. Ook lees je hoe Hij wil dat alle mensen leven. Zo kregen ze tien prachtige regels om naar te leven. Dat zijn de Tien Geboden. Daarin gaat het over onze relatie met God en met de mensen om ons heen. Jezus, Gods Zoon, heeft dit kort samengevat: God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. Deze opdracht geldt voor alle mensen, voor alle tijden en op alle plaatsen.  

Zonde tegenover genade

Zonde

De praktijk blijkt echter weerbarstig; er is niemand die zich (altijd en helemaal) aan deze leefregels houdt. Dat komt omdat de hele mensheid gevangen is in de macht van de zonde. Zonde betekent: doel missen. Ons denken, zeggen, doen én laten zijn niet meer zoals God ons heeft gemaakt en bedoeld. Velen zijn zich hier niet van bewust. En als we er al over nadenken dan vinden we vaak dat het met onszelf wel meevalt. We doen toch ons best? En er gaat toch heel veel wél goed? Maar zo kijkt God niet naar ons. Hij houdt ons verantwoordelijk voor álles wat we doen en laten; ook voor fouten en tekortkomingen die in onze eigen ogen slechts klein of onbetekenend zijn.

Genade

Gelukkig houdt het hier niet op. God weet namelijk dat wij vanuit onszelf die geboden nu niet meer kunnen houden. Wij mensen knijpen nog wel eens een oogje toe als iemand de mist ingaat. Zo is God niet. Hij kan de zonden niet door de vingers zien. Hij is namelijk volkomen goed; zelfs het kleinste onrecht kan Hij niet verdragen. En daarom zond Hij Zijn Zoon: Jezus Christus. Hij kwam als mens maar bleef God. Om mensen te redden, liet Hij Zich vrijwillig doden en stond Hij ook weer op uit de dood.

Vanwege alles wat Jezus heeft gedaan, is er genade. Genade betekent dat je iets ontvangt dat je niet zelf hebt verdiend. In dit geval: vergeving van al je zonden en herstel van de relatie met God. Alleen door Jezus is dit mogelijk. En alleen door Hem kan en wil God de zonden vergeven. Jezus droeg de straf van allen die in Hem geloven en heeft de dood voor hen overwonnen. Onverdiend. Uit genade. 

Wat betekent ‘in God geloven’? 

‘Geloven’ of ‘geloof’ zijn woorden die in het dagelijks leven op verschillenden manieren worden gebruikt. Als iemand bijvoorbeeld aan je vraagt of je het licht uitgedaan hebt voordat je van huis vertrok, kun je antwoorden met: ‘Ik geloof van wel.’ Je denkt van wel, maar je weet het niet helemaal zeker. Zo wordt er door sommigen ook naar christenen gekeken: ze geloven dat God bestaat, maar weten het dus niet zeker. Maar dat is niet wat christenen bedoelen als ze zeggen in God te geloven.

Ze hebben God leren kennen en vertrouwen Hem. Ze ervaren het elke keer weer: God doet wat Hij belooft!

In God geloven betekent dus dat je ervan overtuigd bent dat wat in de Bijbel staat wáár is, omdat het Gods Woord is. Maar nog meer dan dat: het betekent ook dat je ervan overtuigd bent dat je jezelf niet van de zonde kunt bevrijden. Dat alleen God dat kan. En dat Hij dat ook wíl doen. Dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, met dat doel heeft overgegeven aan het lijden en aan de dood. En dat Jezus is opgestaan uit de dood en zo de dood heeft overwonnen voor allen die bij Hem horen.

Deze blijde boodschap van redding en vergeving komt ook tot jou. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook hebt gedaan: een ieder die in Hem gelooft, zal het eeuwige leven ontvangen.

Bekijk hieronder de video over het christelijk geloof

Ik heb een vraag

vragen over Het Geloof, de Bijbel, onze kringloopwinkel of activiteiten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten