Nieuwjaar
Klok nwjr

Het einde van het jaar

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag 

Wilt u praten over de Bijbel, er meer van weten of een Bijbelcursus volgen? Kom gerust langs en vraag in de winkel om meer informatie. Daar ligt ook een gratis Bijbel voor u klaar.

Oudejaarsdag

Aan het eind van het jaar staan we stil bij het voorbijgegane jaar. We blikken terug, een ieder met zijn of haar herinneringen. In de kerk gaat de Bijbel open en samen luisteren we naar wat God tot ons te zeggen heeft aan het eind van het jaar. Bijvoorbeeld vanuit Psalm 90, de oudejaarspsalm van Mozes. Daarin staat beschreven dat God diep gekwetst en verontwaardigd is (toornt) over onze zonden en dat Hij die zeker zal straffen. Dat ons leven voorbij vliegt en er weer een jaar voorbij is gegaan. Evenals voorgaande jaren. Maar ook dat er bij Hem nog genade te vinden is en dat Hij ons oproept om onze tijd goed te besteden nu het nog kan. Om ons te bekeren tot Hem, Die gereed staat om genadig te zijn.

Nieuwjaarsdag

Op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, de nieuwjaarsdag, 1 januari, komen we bij elkaar in de kerk, een samenkomst of bijeenkomst.

We horen dan over de boodschap uit de Bijbel en bidden of de Heere mee wil gaan in het nieuwe jaar.

Dan wordt de Heere gebeden om Zijn zegen voor het nieuwe jaar. In de Bijbel staat bij voorbeeld de tekst Deuteronomium 33:27. “De eeuwige God zij u een Woning, en van onder eeuwige armen.” Zonder Zijn hulp kunnen we in het komende jaar niets doen.

Veel mensen wensen elkaar op deze dag alle goeds toe in het nieuwe jaar.

Ik heb een vraag

vragen over Het Geloof, de Bijbel, onze kringloopwinkel of activiteiten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten